POLÍTICA DE PRIVACITAT

J. Roca Joier Boutique, en compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us facilita la informació necessària sobre el seu sistema per a la recollida i el tractament de dades de caràcter personal, continguda en la seva política de privadesa, que haureu de llegir i acceptar, si hi esteu d’acord, abans de poder emplenar el formulari d’aquest servei: J. Roca Joier Boutique declara que respecta i compleix les disposicions recollides en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD), així com les previsions legals estipulades pel Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal, i a aquests efectes ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i l’apropiació indeguda de les dades que faciliteu a J. Roca Joier Boutique, sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables. Per això, us informa de la seva política de protecció de dades, per tal que determineu voluntàriament si desitgeu facilitar les vostres dades personals a J. Roca Joier Boutique, que us informa així mateix que les dades de caràcter personal que faciliteu en un formulari es recolliran en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal propietat de J. Roca Joier Boutique que quedarà sota la responsabilitat d’aquest. Per tal de complir el que preveu l’LOPD, s’indica expressament que J. Roca Joier Boutique, amb domicili social al Passatge de Lluís Pellicer 14, 08036 Barcelona (Espanya), és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament de les dades de caràcter personal que faciliteu mitjançant qualsevol dels formularis destinats a aquest fi que es troben al lloc web situat a l’adreça d’Internet www.jroca.com

Per integrar les vostres dades al fitxer de J. Roca Joier Boutique, cal el vostre consentiment inequívoc, que podeu atorgar mitjançant l’acceptació d’aquesta política de privadesa, triant l’opció HE LLEGIT I ACCEPTO EXPRESSAMENT LA POLÍTICA DE PRIVADESA de J. Roca Joier Boutique que es mostra abans de cada formulari de sol·licitud de dades.

Per a navegar pel nostre lloc web, és necessària la utilització de cookies. Les cookies es fan servir per tal que puguin ser utilitzades pel desenvolupament de qualsevol de les activitats pròpies de Google Analytics. Si ho desitja, pot configurar el seu navegador per que l’avisi en pantalla de la recepció de cookies i per impedir que s’instal·lin al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Més informació: Política de Cookies

Les dades que faciliteu a J. Roca Joier Boutique tenen com a finalitat poder ser utilitzades per al desenvolupament de qualsevol de les activitats pròpies del seu acompliment. Aquestes dades es poden cedir a altres empreses que integren www.jroca.com a Espanya, així com a terceres persones, físiques o jurídiques, que tinguin o no relació accionarial amb J. Roca Joier Boutique, amb les mateixes finalitats que s’indiquen en aquest text. Per poder comunicar les vostres dades a tercers, cal també el vostre consentiment inequívoc, que podeu atorgar mitjançant l’acceptació d’aquesta política de privadesa, triant l’opció HE LLEGIT I ACCEPTO EXPRESSAMENT LA POLÍTICA DE PRIVADESA de J. Roca Joier Boutique que es mostra abans de cada formulari de sol·licitud de dades. Teniu la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició de les vostres dades personals que figuren als fitxers de J. Roca Joier Boutique, així com de les comunicacions que s’hagin produït en relació amb les vostres dades, sol·licitant-ho per qualsevol mitjà que deixi constància de l’enviament i de la recepció de la sol·licitud. Per exercir els vostres drets, podeu adreçar-vos a J. Roca Joier Boutique, Passatge de Lluís Pellicer 14, 08036 Barcelona (Espanya), o al correu electrònic info@jroca.com.