NOTA LEGAL

J. Roca Joier Boutique. Reserva de drets. Queden reservats tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la informació de J. Roca Joier Boutique sobre els dissenys, els anagrames i les imatges continguts en aquestes pàgines.

Queda totalment prohibida qualsevol còpia o reproducció, retransmissió, cessió o difusió, total o parcial i per qualsevol mitjà, del contingut d’aquest lloc web sense l’autorització prèvia i per escrit de J. Roca Joier Boutique.

Les dades personals facilitades de manera voluntària en aquest lloc web s’introduiran en una base de dades que es conservarà a J. Roca Joier Boutique de manera confidencial i d’acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, que regula el tractament automatitzat de dades de caràcter personal, així com de qualsevol altra disposició legal vigent sobre la matèria.

Podeu adreçar-vos a nosaltres en qualsevol moment per consultar, actualitzar, rectificar o cancel·lar aquestes dades, comunicant-ho per escrit a info@jroca.com. Així mateix, les dades facilitades es poden cedir a altres empreses del grup J. Roca Joier Boutique per poder informar-vos dels nostres productes, novetats i promocions. Queda totalment prohibit efectuar enllaços al nostre lloc web sense l’autorització prèvia, expressa i per escrit de J. Roca Joier Boutique. Aquest lloc web i el seu contingut han estat elaborats d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Condicions d’ús

J. Roca Joier Boutique adverteix que els materials i la informació continguts en aquest lloc web s’hi han inclòs només a títol informatiu, per la qual cosa resulten insuficients per prendre decisions o assumir posicions en un cas concret. J. Roca Joier Boutique no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats de l’ús d’aquesta informació o que hi estiguin relacionats. L’usuari ha de tenir en compte que els materials continguts en aquest lloc web poden no reflectir la informació més recent sobre els serveis oferts per J. Roca Joier Boutique. Igualment, aquests materials es poden modificar, desenvolupar o actualitzar sense notificació prèvia. J. Roca Joier Boutique no es responsabilitza dels errors o de les omissions que puguin presentar els continguts d’aquest lloc web o altres continguts als quals es pugui accedir a través d’aquest lloc web, ni assumeix cap deure o compromís de verificar i supervisar els continguts i la informació d’aquest lloc web.

Els enllaços o vincles que conté aquest lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre els quals J. Roca Joier Boutique no exerceix cap tipus de control. J. Roca Joier Boutique no respon dels continguts ni de l’estat dels llocs i pàgines web esmentats, i el fet d’accedir a aquests llocs web a través d’aquesta pàgina tampoc no implica que en recomani o n’aprovi els continguts.

Qualsevol persona que utilitzi aquest lloc web ho fa pel seu compte i risc.

L’usuari d’aquest lloc web, en accedir-hi, s’obliga a utilitzar-lo de manera plenament conforme a les lleis i els usos del trànsit de dades i respondrà davant J. Roca Joier Boutique o tercers per qualsevol dany o perjudici que pugui causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. J. Roca Joier Boutique no és responsable dels danys derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni de cap actuació realitzada a partir de la informació que s’hi facilita.

L’autor d’aquest lloc web tampoc no es fa responsable dels danys informàtics o de qualsevol altre tipus que pugui ocasionar a l’usuari visitant l’accés als continguts d’aquest lloc web. Per això, J. Roca Joier Boutique no garanteix l’absència de virus o d’altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, J. Roca Joier Boutique no respon pels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l’usuari o a tercers.